Trang chủTin tứcTin trong tỉnh Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2013

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2013

Thứ Ba, 25/06/2013, 15:13

Ngày 14/6/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3900/UBND-NC chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2013.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động tham gia Cuộc thi bằng nhiều hình thức khác nhau (phổ biến trên Trang tin, Bản tin; phô to tài liệu phát cho người dự thi; phổ biến lồng ghép trong các buổi sinh hoạt…) nhằm tạo thuận lợi cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ... trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Riêng đối với nhóm đối tượng là học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các Trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ phát động tham gia Cuộc thi tại các buổi sinh hoạt định kỳ. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đưa việc hưởng ứng, tham dự Cuộc thi làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng công tác hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dịp cuối năm.


UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức, đoàn thể ở tỉnh, các cơ quan thuộc Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, phát động, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ... trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể ở cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Cuộc thi của cấp huyện phát động, triển khai Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở cấp huyện.

Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng đều khắp về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải Thể lệ, Câu hỏi cuộc thi; đồng thời, xây dựng chuyên mục, chuyên trang, tin, bài viết về tiến độ triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thể lệ và Câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên trang Web của Sở Tư pháp: www.sotuphapdaklak.gov.vn/phobiengiaoducphapluat/hoithi.cuocthi


T.C

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến: 49
Lượt truy cập: 9.387.274